A családi bölcsőde bemutatása

A családi bölcsőde alaptevékenysége:

A kisgyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen. Életkoruknak megfelelő nappali felügyelet, gondozás, nevelés, étkeztetés, foglalkoztatás biztosítása, az óvodai életre való felkészítés.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez.

Mivel nem az együtt töltött idő mennyisége, hanem a minősége határozza meg a gyermek fejlődését, így fontos feladatunknak tartjuk, hogy a mindennapi szükségleteik kielégítése mellett értéket, kulturális és szociális nevelést biztosítsunk a gyermekeknek családias környezetben.

Kiemelt szakmai céljaink:

Fontos, hogy családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyermek számíthat rá.

Célunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban.

A családi bölcsinkben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt, szabad játékához. A szabad játék körülötte lévő világ természetes és saját igény szerinti kicsomagolását rejti. Jelentősége abban áll, hogy saját belső világát is bontakoztatja, próbálgatja, megéli, átéli át- és újraértelmezi általa. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy minden gyermek már más személyiség, és ezt el kell fogadnunk, tiszteletben kell tartunk az egyéni igényeket, egyéni fejlődési ütemet. A játék a gyermekek természetes életformája. Így családi bölcsinkben elsődlegesen kitűzött célunk, hogy kellő időt és figyelmet fordítsunk a gyermekeink szabad játéktevékenységéhez.

A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk, ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyermekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani.

Munkánk során nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködés, és jó kapcsolatot, mert ez elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlődéséhez. Mivel minden gyermek más és más kis személyiség, ezért fontos az egyéni, személyre szabott bánásmód. Minden gyermek elfogadása, személyiségének megbecsülése.

A gyermekek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlen a napirend, ami segít nekik abban, hogy biztonságban érezzék magukat nálunk.