Minőségpolitika

A Csodavár családi napközi minőségpolitikája:

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez.

Mivel nem az együtt töltött idő mennyisége, hanem a minősége határozza meg a gyermek fejlődését, így fontos feladatunknak tartjuk, hogy a mindennapi szükségleteik kielégítése mellett értéket, kulturális és szociális nevelést biztosítsunk a gyermekeknek családias környezetben. A környezettudatosság, az egészséges életmódra való nevelés éppúgy jelen kell legyen a mindennapokban, mint a kornak megfelelő képességek gyakorlása, az egyéni tehetség kibontakozásának bátorítása és elősegítése.

Küldetésünk:

A családi napközink 1-7 éves bölcsődés és óvodás korú gyermekek gondozását, fejlesztését fogja ellátni, mindennapos jelleggel. Alkalmi, pár órás gyermekfelügyeletre -játszóház- igénybevételére is lesz lehetőség.

Családi napközink célja, hogy a szülők számára lehetővé tegyük a munkavállalást, az édesanyák visszatérhessenek a munkaerőpiacra, képzéseken vehessenek részt, vagy egyéb irányú elfoglaltságaikat zökkenőmentesen lebonyolíthassák.

A 2010-től változó családtámogatási rendszer a gyes, illetve a gyed idő-tartamának és jogosultságának változása az anyákat nagyobb számban kényszeríti munkavállalásra. Az ellátást igénylő gyermekek száma nő. Családi napközinkben lehetőség nyílik az önkormányzati ellátásból kiszoruló gyermekek felvételére.1-vissza

A családi napközi előnye, hogy a kis gyermeklétszám lehetőséget ad az egyénre szabott foglalkoztatásra, a különleges bánásmódot igénylő gyermekek szükségleteinek kielégítésére. Családias légkörben könnyebb a szülőktől való el-szakadás, a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú közösségekben. Kevesebbet hiányzik a munkából a szülő, nyer vele a munkáltató és a munkavállaló egyaránt.