Az alapellátáson túl, a családi nevelést támogató szolgáltatások

Az alapellátáson túl, a családi nevelést támogató szolgáltatások:

  • Időszakos gyermekfelügyelet: A szülők néhány órás elfoglaltsága idejére (bevásárlás, ügyintézés,fodrászat) eseti vagy rendszeres megőrzési lehetőséget biztosítunk a gyermekek számára.
  • játszóház: A Játszóház szülőkkel együtt látogatható minden délelőtt 9:00-12:00-ig 1-7 éves gyermekek számára izgalmas elfoglaltságot biztosítva. Kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni. Közösen mondókát, éneket tanulni, zenét hallgatni, ismerkedni egyes hangszerekkel (xilofon, furulya).
  • zene : hetente egy alkalommal, a szülővel együtt, délutáni időpontban szerveződik. A foglalkozásokon a szülők és a gyermekek megismerkednek sok népi mondókával és dalos játékkal, mozgások kíséretében.  Foglalkozásokat szakképzett zenepedagógus vezeti.
  • Törpe torna: heti két alkalommal délelőtti és délutáni időpontban szerveződik, szakképzett pedagógus vezetésével. A foglalkozásokon különböző mozgásos játékokkal és a bölcsődés gyermekek életkorának megfelelő játékos, utánzásos mozgásokkal elégítjük ki a gyermekek mozgásigényét és fejlesztjük mozgáskultúrájukat.
  • Gyerekzsúr (pl .: születésnap, névnap, gyermeknap, farsang)1-vissza

          Ezekre az eseményekre előre elkészített programmal készülünk.

  • Baba-mama klub: igény szerint a délutáni órákban
  • Kismama torna: szintén igény szerint, a helyi védőnőkkel együtt működve a napközi nyitva tartásán kívüli időpontban.