Kapcsolattartás

A szülőkkel való jó kapcsolatunk alapja, hogy a szülő szerepe a gyermek-nevelésben mindenkor elsődleges. Elengedhetetlen azonban a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló partnerkapcsolat kialakítása. Az ellátás során figyelembe vesszük az otthon kialakult szokásokat, a szülők kívánságait, amennyiben nem ütközik a napközi működésével. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, a kis létszám lehetővé teszi a napi tájékoztatást, megbeszélést. Beiratkozáskor, a beszoktatás idején részletes, mindenre kiterjedő információt kérünk a gyermekekről. Szülői értekezleteken, egyéni fogadó órákon lehetőséget kínálunk a felmerülő kérdések, problémák megbeszélésére. A saját gyermekéről vezetett dokumentációba (fejlődési naplóba) bármikor betekinthet a szülő.

Szakmai programunk szerves részét képezi a szakhatóságokkal való kapcsolat fenntartása -ÁNTSZ, Tűzoltóság – időszakos konzultációk keretében.. Jó kapcsolatban vagyunk a helyi védőnőkkel, gyerekorvosokkal, bármikor bármilyen kérdésben megkereshetőek, nagyon segítőkészek.Az önkormányzat jegyzője együttműködő, a szociális bizottság tagjaival jó a kapcsolat, az információ átadása kölcsönös. A szülőket támogatjuk abban, hogy igényeik és
lehetőségeik szerint vegyenek részt a napközi életében. Támogatjuk a szülők 1-visszaközt spontán módon is alakuló kapcsolatok erősödését, olyan társas összejövetelek szervezését, ahol közösen beszélhetjük meg a gyermek nevelésével kapcsolatos tapasztalatokat és gondolatokat. Támogatjuk és teret adunk szülői klubok, délutáni közösségépítő tevékenységek, a családi nevelést programok létrehozásának, ezeket mi magunk is kezdeményezzük.