HÁZIREND

HÁZIREND ÉS SZABÁLYZAT

 Nyitva tartás

A családi napközi nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7:00-16:30  óráig. Amennyiben igény merül fel (dolgozó, tanuló szülő részéről), a nyitva tartás az igényekhez igazodva változhat!

A családi napközi reggel 7:00-tól fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek hazaviteléről kérjük, hogy 16:30 óráig gondoskodjanak.

Előjegyzési, beiratkozási szabályok

A Családi Napközi 12 hónapostól-7 éves korig fogad gyermekeket. A játszóház életkortól függetlenül látogatható.

A jelentkezés folyamatos, a felvétel a jelentkezések sorrendjében történik.

Amennyiben a jelentkező gyermeket helyhiány miatt nem áll módunkban családi napközinkben elhelyezni, a gyermek nevét és a szülő elérhetőségét a szülő egyetértésével ún. „várólistára” tesszük, hogy a legközelebbi férőhely felszabadulásával ezt figyelembe vegyük.

Beiratkozásnál a szülő kötelezi magát a gyermek nevét, születési adatait, lakcímét, és a szülő elérhetőségeit a napközi rendelkezésére bocsátani.

Gyermekvédelmi szabályok

A családi napköziből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. A meghatalmazás lehet egyszeri és állandó (visszavonásig). 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

Teendők betegség esetén

A családi napközibe csak egészséges gyermek hozható. A közösség érdeke védelmében lázas (37.5 C – nál magasabb testhőmérséklet) antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a családi napközit nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a családi napközit értesíteni kell.

A családi napköziben nem gondozható fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a kezelőorvos igazolása szerint ez az állapot fennáll. A betegség miatt hiányzó gyermeket csak orvosi igazolással (egészséges, közösségbe mehet) fogadjuk újból.

A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a családi napközit, a kivizsgálás eredményét kérjük bemutatni.

Abban az esetben, ha a gyermek a családi napköziben napközben megbetegszik, a gondozónő értesíti a szülőt, ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím, és telefonszám.

Térítési díj fizetési szabályzat

A szerződésben megállapított térítési díjat havonta előre kell fizetni, minden hó 8. napjáig.

A gyermek hiányzása esetén a befizetett térítési díj összegéből az étkezés díját a következő havi térítési díj összegénél jóvá írjuk.

 Tűzvédelmi szabályok, kivonulási terv

Az épületben keletkezett tűz esetén a gyermekeket a két kijárat valamelyikén (ha ezek a tűz által elzártak, az ablakokon keresztül) azonnal kötelesek a családi napközi dolgozói biztonságos körülmények között kivinni az épületből.

A dolgozók közül 1 fő értesíti a tűzoltókat (105), a többiek a gyermekek kivonulásának rendjét és a nyugalmat biztosítja.

A kivonulás a Garay, ill. a Kossuth utca felé történik.

 Egyéb

Amennyiben egy probléma a családok egy csoportját közösen érinti, úgy a családi napközinek kötelessége szülői fórumot rendezni e téma megbeszélésére.

A Csodavár Családi Napközi nem dohányzó, így a napközi egész területén (az udvaron is) kérjük a dohányzás mellőzését.1-vissza

Jelen Házirend és Szabályzat a Csodavár Családi Napköziben jól látható módon kifüggesztésre kerül.

A HÁZIREND  BETARTÁSÁT  KÖSZÖNJÜK